Εστιατόρια & Περιβάλλον

Η Εστίαση στην εποχή της ανακύκλωσης και του μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος

  Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εστίασης, για το οποίο γίνεται πλέον παγκόσμια συζήτηση, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων κορυφαίοι των οποίων είναι: α) η αύξηση της κατανάλωσης έτοιμου φαγητού που παράγεται εκτός οικίας κι έχει την ανάγκη να συσκευαστεί προκειμένου να μεταφερθεί και να καταναλωθεί και β) η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων τα οποία απαιτούν, πριν φτάσουν στον καταναλωτή,  περίπλοκες διαδικασίες παρασκευής, σημαντικά ποσά δαπανούμενης ενέργειας για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη συντήρησή τους και ιδιαίτερα ογκώδεις – σε σχέση με την τελική ποσότητα του τροφίμου- συσκευασίες.

Τηγανέλαια: Ιδιαίτερη περίπτωση

  Όπως ήταν αναμενόμενο η πανδημία που ξέσπασε στα μέσα Μαρτίου 2020 άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την πορεία των θεμάτων της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής προστασίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει στην έκθεση ετήσιων αποτελεσμάτων η εταιρία ‘Πράσινο Λάδι’, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης ελαίων από επαγγελματικές (αλλά και ιδιωτικές- οικιακές) κουζίνες,  οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού άρχισαν να επηρεάζουν την ελληνική αγορά τηγανελαίων, τον Μάρτιο του 2020. Η απότομη πτώση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης τον Μάρτιο, οδήγησε σε μια συνολική πτώση 7% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020, επηρεάζοντας αναλόγως τις πωλήσεις τηγανελαίου για τη παραγωγή βιοντήζελ. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται στον απολογισμό, ότι  η εξαιρετικά χαμηλή τιμή του diesel σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε σε μείωση τιμής του βιοντήζελ εντός κατανομής κατά περίπου 12% από τις 15 Απριλίου του 2020, επηρεάζοντας και τη τιμή πώλησης των τηγανελαίων ως πρώτη ύλη για τη παραγωγή.  

  Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση και αξιοποιούν τα απόβλητα του εστιατορικού κλάδου, όπως η ‘Πράσινο Λάδι’, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε ισχύ το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης, τα οποία αποτελούν τη κύρια πηγή παραγωγής τηγανελαίων, είδαν τόσο τη δραστηριότητα της ιδίας συλλογής (συλλογή από καταστήματα εστίασης με ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας), όσο και τη δραστηριότητα εμπορίας τηγανελαίου (αγορά τηγανελαίων από άλλους συλλέκτες) να πλήττονται δραματικά. «Στη δραστηριότητα της ιδίας συλλογής υπήρξε μείωση 80% στις συλλεγόμενες ποσότητες. Στη δραστηριότητα εμπορίας η μείωση ήταν ανάλογη, καθώς πέρα από τις μειωμένες διαθέσιμες ποσότητες της αγοράς πολλοί συνεργάτες προχώρησαν σε καθολική αναστολή των εργασιών τους. Η εταιρία ‘Πράσινο Λάδι’, αποφάσισε να συνεχίσει τη λειτουργία της ώστε να μη δημιουργήσει πρόβλημα στα λίγα καταστήματα εστίασης που συνέχισαν να λειτουργούν με υπηρεσίες delivery. Η λειτουργία συνεχίστηκε με τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού, που επέβαλε ο όγκος εργασιών και η ασφαλείας κατά την εργασία, ενώ έγινε χρήση της ρύθμισης περί αναστολής προσωπικού ώστε να περιορισθεί όσο ήταν δυνατό το κόστος λειτουργίας» αναφέρεται στον ετήσιο απολογισμό.

 

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία: Η εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση και νέες αγορές

  Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στηνεπαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν “απόβλητο”, μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Ταυτόχρονα, απαιτεί τη συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, με τις επιχειρήσεις να έχουν κεντρικό ρόλο για την αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να αδράξει τις ευκαιρίες που προσφέρονται για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που θα διαρκούν πολύ περισσότερο. Ο σχεδιασμός για την κυκλικότητα είναι το σημείο έναρξης της ανάπτυξης κάθε νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην κυκλική οικονομία. Η ενίσχυση της συνεργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να μειώσει τόσο τα κόστη όσο και τα απόβλητα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι εξελίξεις στην περιβαλλοντική καινοτομία εξασφαλίζουν νέα προϊόντα, διεργασίες, τεχνολογίες και οργανωτική δομή.

 

Συμπιεστές απορριμμάτων ΧΑΡΤΙΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

 Κάδοι – συμπιεστές απορριμμάτων για την μείωση του όγκου τους και τη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος Σπαστήρες γυάλινων μπουκαλιών Σπαστήρες γυάλινων μπουκαλιών για την εξοικονόηση χώρου έως και 80% και διευκόλυνσης της μεταφοράς του. Κομποστοποιητές οργανικών αποβλήτων για μείωση του όγκου τους έως 90% και αξιοποίηση τους ως λίπασμα. ΚίνητραΑνακύκλωσης(πιστοποίηση ,ανταποδοτικότητα).

 

Ο ΣΕΜ σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ μελετά την εκπόνηση πιλοτικού σχεδίου που θα καθιερώσει τον τρόπο ώστε οι Επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στην Ανακύκλωση, θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το Δήμο

1/Έγγραφο Πιστοποίησης

ώστε να το προσκομίζουν σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, π.χ. για επιδοτήσεις, συμμετοχή σε προγράμματα.

 2/ Σηματοποίηση της Επιχείρησης

τους ως κίνητρο επιλογής μεγάλης μερίδας ,των ευαισθητοποιημένων περιβαλλοντικά επισκεπτών.

3/Ανταποδοτικότητα

 σε δημοτικά τέλη ,αναλογικά βάση καταγεγραμμένων στατιστικών.

 

Συμπερασματικά:

  Το ζήτημα της Ανακύκλωσης  καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες. Είναι ιδιαίτερα καίριο με περιβαλλοντική, κοινωνική, αλλά και οικονομική διάσταση. Μας άφορα και μας επηρεάζει όλους. Συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους πόρους, με το πώς βλέπουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας. Γι΄αυτό οφείλουμε κι εμείς οι επιχειρηματίες να επιδείξουμε την απαιτούμενη ευαισθησία και ενδιαφέρον. Κυρίως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η πρόληψη και η αποφυγή απορριμμάτων, καθώς και η ανακύκλωση, είναι συνυφασμένες με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας, με την προστασία του περιβάλλοντος. Κυρίως συνιστούν πράξη εξανθρωπισμού. Είναι προφανές ωστόσο, πως η ανακύκλωση, δεν σχετίζεται μόνο με τις νομοθετικές ρυθμίσεις -είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της χώρας μας- ή απλώς και μόνο με τις υποδομές. Η επιτυχία των προγραμμάτων πρωτίστως συναρτάται με τις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Εξαρτάται από τη δική μας προσπάθεια και συμπεριφορά. Από τις συνήθειες και τις προσωπικές επιλογές της καθεμιάς και του καθενός μας. Κυρίως, όμως, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή μας. Έτσι συμβάλουμε στη μείωση των  αποβλήτων, εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια, προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία μας. Παράλληλα, συνδράμουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ανακύκλωση δεν είναι κάτι εξωτικό που συγκινεί κάποιους ευαίσθητους περιβαλλοντικά πολίτες. Ούτε είναι μια υπόθεση δευτερεύουσας ή τριτεύουσας σημασίας. Αντιθέτως, αποτελεί πράξη ζωτικής σημασίας. Προσδίδει ουσία και πνοή στην ανθρώπινη υπόστασή μας. Στην πραγματικότητα είναι πράξη πολιτισμού».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραντζή 6 Όροφος 2 ,Καλαμάτα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 2721.407040 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 )

EMAIL ADDRESS: info@messinia-sem.gr

Messinia Forum

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

× Install Web App
Mobile Phone
Offline - No Internet Connection