Άδεια Λειτουργίας για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Tο παρόν άρθρο αναφέρεται στην διαδικασία απόκτησης της Άδειας Λειτουργίας ή διαφορετικά Γνωστοποίηση Λειτουργίας όπως καταγράφεται σήμερα , την οποία οφείλουν να κατέχουν τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο ερώτημα όλων των ενδιαφερόμενων εστιάζει στα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να συγκεντρώσουν ώστε να προβούν στην έκδοσή της.

Παρακάτω παρατίθενται οι υπουργικές πηγές, μέσω των οποίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να κατατοπιστούν και να πληροφορηθούν: Η κείμενη νομοθεσία είναι ο Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και η Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017).

Δεύτερο ερώτημα που λαμβάνει χώρα όταν επρόκειτο για την τη έκδοση της άδειας λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι σε ποια καταστήματα αναφέρεται. Η απάντηση είναι απλή. Η διαδικασία αφορά άπαντα τα καταστήματα τα οποία καταγράφονται ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

Απαριθμώντας τα :

 1. Καταστήματα Καφεστίασης.
 2. Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος αλλά και Επιχειρήσεις Αναψυχής λ.χ. εστιατόρια , ψητοπωλεία, σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετερίες , και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες κ.ά.
 3. Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών
 4. Παντοπωλεία, κρεοπωλεία , οπωροπωλεία , ιχθυοπωλεία , κάβες ποτών , καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , πρατήρια άρτου , πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες
 5. Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 6. Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo

Επιπρόσθετα, οι ενυπάρχουσες δραστηριότητες εντός τουριστικών καταλυμάτων λόγου χάρη θέατρα, κινηματογράφοι , τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά κα οι αυτόματοι πωλητές. Στον αντίποδα εκτός της διαδικασίας εντοπίζονται καταστήματα αμιγώς διαδικτυακά και παιδότοποι.

Έχοντας αναφερθεί σε όλα τα παραπάνω οφείλω να επισημάνω με ποιον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία. Αρχικά , να σημειωθεί ότι η διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι, η επιχείρηση κάνει γνωστή την λειτουργία της στην εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος), αφού λάβει την Άδεια Λειτουργίας είναι υποχρεωμένη να πληροί όλους τους όρους της κείμενης πολεοδομικής , υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Εν συνεχεία η αδειοδοτούσα αρχή δεσμεύεται να κοινοποιεί τις Γνωστοποιήσεις στις πλέον αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η Πολεοδομία, το Υγειονομικό, η Πυροσβεστική κ.ά. οι οποίες μεριμνούν για έλεγχο των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας αν όντως πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Συμπερασματικά ,εφόσον εκδοθεί η άδεια ακολουθούν οι εκάστοτε έλεγχοι. Παρ’όλα αυτά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς αν κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθούν ελλείψεις ενώ το κατάστημα ήδη βρίσκεται εν ενεργεία θα αποβεί δαπανηρό καθώς είναι δυνατή η εφαρμογή προστίμου σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια στην τήρηση των όρων ή των εγγράφων τα οποία οφείλει να φυλάσσει η επιχείρηση.

Πρώτα απ’ όλα η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να προβεί στην έκδοση εγγράφου με τίτλο : Βεβαίωση Εγκατάστασης.

Τα προαναφερθέν έγγραφο ο ενδιαφερόμενος το λαμβάνει με τον πατροπαράδοτο τρόπο επίσκεψης στον Δήμο. Πρόκειται για τη λήψη της Βεβαίωσης Εγκατάστασης, η ο οποία αντιστοιχίζεται με την παλαιότερη Προέγκριση στην οποία ο Δήμος βεβαιώνει ότι δύναται η ίδρυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

( Η Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωση Εγκατάστασης έχει ως εξής : Αρχικά μέσω αίτησης κατατίθεται φάκελος στον Δήμο ( η την αρμόδια Δημοτική Κοινότητα για τις μεγάλες πόλεις) σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από έτερο πρόσωπο πρέπει να υπάρχει έγγραφο εξουσιοδότησης. Ένα απόσπασμα χάρτη ( google maps ) στο οποίο να διαφαίνεται η θέση του καταστήματος και υπεύθυνη δήλωση για κανονισμό. )

Σε περίπτωση που η οικοδομή έχει κανονισμό και δεν απαγορεύεται η ίδρυση του εκάστοτε καταστήματος, τότε ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας προβαίνει σε μια υπεύθυνη δήλωση και το αναφέρει Στον αντίποδα δηλ. στη μη ύπαρξη κανονισμού ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην υπεύθυνη δήλωση καταγράφει ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Αν όμως το κατάστημα είναι σε ιστορικό κέντρο τότε πρέπει να υπάρχει στον φάκελο έγκριση της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων και του υπουργείου Πολιτισμού.

Η χορήγηση της Βεβαίωσης Εγκατάστασης έγκειται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την αδειοδοτούσα αρχή . Σε περίπτωση που υπερβούν οι 15 μέρες και ο Δήμος δεν έχει εκδώσει την Βεβαίωση Εγκατάστασης, μέσω αίτησης ζητάμε την χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Δήμος πλέον υποχρεούται να εκδώσει την Βεβαίωση Εγκατάστασης, όμως δύναται να την ακυρώσει διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι απαγορεύεται η λειτουργία της εκάστοτε δραστηριότητας στην εκάστοτε θέση.

Να διευκρινιστεί με σαφήνεια ότι η Βεβαίωση Εγκατάστασης δεν ταυτίζεται με την Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος συνεπώς μόνο με αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κατάστημα. Είναι όμως, απαραίτητο βήμα για να γίνει έναρξη στην εφορία. Η Βεβαίωση Εγκατάστασης έχει ισχύ πέντε ( 5 ) μηνών εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας. Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα άπρακτο, τότε πρέπει να ξανά καταθέσουμε φάκελο για να πάρουμε την Βεβαίωση.

Όπως έχει προαναφερθεί η Γνωστοποίηση Άδειας Λειτουργίας γίνεται ηλεκτρονικά. Παρ’όλα αυτά πρέπει να μεταβούμε στον Δήμο για να πληρωθεί το ανάλογο παράβολο (πλέον πολλοί Δήμοι δέχονται πληρωμή του παραβόλου μόνο με κάρτα) και να πάρουμε τη βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.

Ύστερα από αυτό μπορούμε να προβούμε στην Γνωστοποίηση. Μεταβαίνουμε στην σελίδα του Υπουργείου notifybusiness.gov.gr . Η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς TaxisNet και συμπληρώνουμε στοιχεία για την επιχείρηση, (η θέση, η οικοδομική άδεια, το εμβαδόν , τον θεωρητικό πληθυσμό , αν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι κ.ά. ).

Από την στιγμή που θα γίνει τελική υποβολή της Γνωστοποίησης λαμβάνει μοναδικό αριθμό και το κατάστημα μπορεί να λειτουργήσει.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή κάποιων από των παραπάνω στοιχείων , ο επιχειρηματίας οφείλει να προβεί σε μεταβολή της γνωστοποίησης και να ενημερώσει τα
αρχεία που τηρεί στο κατάστημα του. Μετά την γνωστοποίηση, κοινοποιείται στην Αρμόδια Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου , στην Πολεοδομία , στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος υποχρεούται να βεβαιωθεί ότι θα ελεγχθεί τουλάχιστον το 30% των περιπτώσεων.

Έχοντας καταστήσει σαφές ότι μετά την έκδοση της Γνωστοποίησης Λειτουργίας θα επέλθει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες γεγονός που καθιστά αυτονόητο ότι ο επιχειρηματίας γνωρίζει ακριβώς τι ζήτα η εκάστοτε υπηρεσία και να συμμορφωθεί. Εκτός από τα κατασκευαστικά στοιχεία που φαίνονται στον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης, πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος με άπαντα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση της επιχείρησης στις εκάστοτε προδιαγραφές.

Τα στοιχεία που εμπεριέχει ο φάκελος είναι τα εξής :

 1. Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 2. Βεβαίωση Εγκατάστασης
 3. Το παράβολο
 4. Την δημοτική ενημερότητα
 5. Την κάτοψη του καταστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υγειονομικής
  Υπηρεσίας
 6. Διάγραμμα ροής
 7. Την περιγραφή του στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα
 8. Πιστοποιητικό ή μελέτη πυρασφάλειας ανάλογα με την περίπτωση
 9. Άδεια Οικοδομής
 10. Νομιμοποιήσεις
 11. Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης υπογεγραμμένη από πτυχιούχο Μηχανικό
 12. Τα αρχεία τήρησης που είναι το αρχείο του προσωπικού
 13. Το αρχείο των προμηθευτών
 14. Το αρχείο καταγραφής θερμοκρασιών
 15. Το αρχείο καθαριότητας
 16. Το αρχείο απεντόμωσης, μυοκτονίας και άλλα ανά περίπτωση

Επίσης, ανά περίπτωση χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα έγγραφα όπως εγκρίσεις υπηρεσιών ή άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.

Τι συμβαίνει ωστόσο αν σε κάποιο κατάστημα διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή εντοπιστούν ελλείψεις στην τεκμηρίωση και στα αρχεία
τήρησης. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο από τις ελεγκτικές ( Δ/ση Υγείας, η Πολεοδομία και η Πυροσβεστική). Όταν η παράβαση θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει σε σύσταση δίνοντας προθεσμία για συμμόρφωση εάν υπάρξει συμμόρφωση τότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Αν όμως η παράβαση γίνεται είτε κατ’ εξακολούθηση είτε επί του ποσοστού προδιάθεσης για συνεργασία του φορέα η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος. Ως εκ τούτου αποδεικνύεται επιβεβλημένη η συνεργασία με έναν επαγγελματία ο οποίος θα προσανατολίσει και θα κατευθύνει τον επιχειρηματία, προφυλάσσοντάς τον από τυχόν λάθη και παραλήψεις.

Εν συνεχεία θα παρατεθούν ποικίλα θέματα που σχετίζονται με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ρυθμίζονται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.
Ένα από αυτά είναι το τι συμβαίνει με την άδεια μουσικής η οποία καταργείται. Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας οφείλει να δηλώσει αν θα προβεί σε χρήση μουσικής εντός ή/και έκτος του καταστήματος του. Παρ’ όλα αυτά αν η χρήση τόσο της μουσικής όσο και των μουσικών οργάνων πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο, οπωσδήποτε ο χώρο θα πρέπει να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Σχετικά με την άδεια παράτασης ωραρίου συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ. Συνεπώς ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο μαζί με την Γνωστοποίηση.

Αναφορικά με την χρήση κοινοχρήστου χώρου ο ενδιαφερόμενος μετά την έκδοση της Γνωστοποίησης Λειτουργίας δύναται να προβεί εκ νέου σε αίτηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου του Δήμου π.χ. χρήση πεζοδρομίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων. Ωστόσο αν η κατάληψη λάβει χώρα σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής ( πρασιά ) τότε δεν υφίσταται η έκδοση Άδειας από τον Δήμο παρ’ όλα αυτά πρέπει να υπάρχει η κοινή συναίνεση εκ του συνόλου των ιδιοκτητών.

Ακολούθως γίνεται αυτοψία από την Δημοτική αστυνομία η οποία καθορίζει επ’ ακριβώς το σημείο κατάληψης βάσει της Κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου όπου καθορίζεται και το ποσό πληρωμής . Μετά την εξόφληση του , εκδίδεται η Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου , η οποία ισχύει για έναν ημερολογιακό χρόνο.

Η Άδεια μεταβίβασης γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος notifybusiness.gov.gr . Σημαντική διευκρίνιση είναι ότι το ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο.

Σε περίπτωση που ο εκάστοτε επιχειρηματίας να θέλει να μεταβιβάσει μία Άδεια Λειτουργίας τότε ο προηγούμενος επιχειρηματίας πρέπει να πάρει μία καινούργια Βεβαίωση
Εγκατάστασης καταχωρώντας την δραστηριότητα στο notifybusiness.gov.gr και μετά να προβεί μέσω του συστήματος στην μεταβίβαση Άδειας του καινούργιου ιδιοκτήτη επιλέγοντας « αλλαγή φορέα δραστηριότητας».

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ο φάκελος αρχείου τήρησης. Σε περίπτωση όμως που κάποια από τα δικαιολογητικά λείπουν ή έχουν λήξει θα πρέπει να γίνουν εκ νέου.

Αναφορικά με την πυροπροστασία υπάρχουν τρεις κατηγορίες καταστημάτων.

Στην πρώτη κατηγορία επονομαζόμενη ως « Κατηγορία Α Χαμηλού Κινδύνου» ανήκει η πλειοψηφία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α και στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, δηλαδή σε κτίρια με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν 02/1989, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει στο κατάστημα κάτοψη που να αποτυπώνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και τεχνικές περιγραφές των μόνιμων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α και στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια, δηλαδή σε κτίρια με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε μετά 02/1989, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει στο κατάστημα θεωρημένη παθητική και ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αν στην επιχείρηση υπάρχει υγραέριο, είναι υποχρεωτική η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Όλες οι επιχειρήσεις, οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να τα τηρούν, να τα συντηρούν και να συμπληρώνουν το παραπάνω βιβλίο. Ακολουθεί η δεύτερη κατηγορία πυροπροστασίας ή αλλιώς « Κατηγορία Β Μεσαίου Κινδύνου» και τέλος η τρίτη κατηγορία «Κατηγορία Γ Υψηλού Κινδύνου»

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΚΥA 16228/2017 δημιουργείται μια νέα κατηγορία καταστημάτων με διαφορετική διαδικασία καθώς δεν υποχρεούνται να εκδώσουν Βεβαίωση Εγκατάστασης, ούτε να πληρώσουν παράβολο. Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας γίνεται κατευθείαν μέσω του notifybusiness.gov.gr .Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ύπαρξη φάκελου αρχείων τήρησης σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τέτοιου είδους καταστήματα είναι οι αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών.

Ακόμη σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι δραστηριότητες παρασκευής και πώλησης καφέ πάσης φύσεως σε διερχομένους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία αλλά και οι δραστηριότητες πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών σε εμπορικά καταστήματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραντζή 6 Όροφος 2 ,Καλαμάτα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 2721.407040 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 )

EMAIL ADDRESS: info@messinia-sem.gr

Messinia Forum

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

× Install Web App
Mobile Phone
Offline - No Internet Connection