Ποιος είναι ο ΣΕΜ

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός δυναμικού φορέα όπως ο ΣΕΜ

 

Ο ΣΕΜ (Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας) δημιουργήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης γεφυρών συνεργασίας, ώστε ο σύγχρονος επαγγελματίας της εστίασης να μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

  Η δημιουργία του ΣΕΜ ήταν επιτακτική και αναγκαία, λόγω των καταιγιστικών προβλημάτων και προκλήσεων που λαμβάνουν χώρα στη βιομηχανία της εστίασης, η οποία αδυνατεί να τα παρακολουθήσει αναγκάζοντας την να κάνει άλματα και όχι βήματα, για να προλάβει τις εξελίξεις.
  Τα άλματα πρέπει να γίνουν στοχευμένα με σχέδιο και προγραμματισμό. Με μία γρήγορη αναδρομή στο κοντινό παρελθόν παρατηρούμε πως έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια από την έναρξη της χρηματοοικονομικής κρίσης που στοίχησε στην οικονομία μας και σε βασικούς πυλώνες οικονομικής στήριξης του κράτους όπως ήταν η εστίαση και τα ξενοδοχεία.
  Σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα η εστίαση αποτελεί το 25% του ΑΕΠ και απασχολεί το 20% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Βγαίνοντας από τη χρηματοοικονομική κρίση, η εστίαση βρέθηκε αντιμέτωπη με μία νέα διεθνή κρίση υγειονομικού χαρακτήρα πανδημία (Covid 19) η οποία έβαλε την εστίαση στην “εντατική”.
  Η εστίαση στην προσπάθεια της να βγει από την “μηχανική υποστήριξη” των δύο ετών προκειμένου να ξαναπατήσει στα “γυάλινα” πλέον “εύθραυστα” πόδια της, βλέπει απέναντί της μία ενεργειακή κρίση με τεράστιες αυξήσεις που έχουν επηρεάσει  τις τιμές των προϊόντων και συνεχίζεται χωρίς τέλος.
  Η εστίαση δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη σε όλα τα παραπάνω ως απλός παρατηρητής και να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται ως επαίτης του κράτους. Η προσπάθεια να βρεθούν λύσεις σε πολλά και χρόνια προβλήματα στην εστίαση, δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης ενός καινοτόμου και πρωτοπόρου συλλόγου.
 Αυτός είναι ο ΣΕΜ με στόχο και όραμα η Μεσσηνία να αποτελέσει σύντομα την αειφόρο δύναμη για ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την εστίαση, τα ξενοδοχεία και την τοπική εμπορική δραστηριότητα..
 Προσδοκούμε την αλλαγή της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων δίνοντας λύσεις καινοτομίας, ιδέες που θα συμβάλλουν στην τοπική κοινωνία και οικονομία προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και νέες θέσεις εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
Παράλληλα, οι τρείς μοχλοί κίνησης της τοπικής οικονομίας (Εστίαση, Ξενοδοχεία, Τοπικές Εμπορικές Επιχειρήσεις)  θα μπουν σε μία μετασχηματιστική τροχιά επικεντρωμένη στην επιχειρηματική καινοτομία και ψηφιοποίηση με εξωστρέφεια, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, που διαμορφώνεται.

 

Οι στόχοι και οι σκοποί του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας είναι οι παρακάτω:

 

1. Ανάδειξη και χρήση τοπικών προϊόντων μέσα από την εστίαση, στηρίζοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας. 

Ανάδειξη της γαστρονομίας της περιοχής και της τοπικής ταυτότητας στη βάση εμπειριών και καλών πρακτικών άλλων περιοχών. Ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί πόλο έλξης για τον επισκέπτη- τουρίστα ώστε να γνωρίσει τα παραδοσιακά προϊόντα της Μεσσηνίας και να τα γευτεί.

Εντάσσοντας τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα, αφενός ενισχύουμε το τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας και αφετέρου συμβάλλουμε στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων.

Τα πιο σημαντικά και γνωστά τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που αξίζουν να έχουν μία θέση στον κατάλογο των εστιατορίων είναι τα εξής:

• Ποικιλία Μεσσηνιακών Ελιών και Παρθένο Ελαιόλαδο

• Μεσσηνιακά κρασιά

• Σύκα-Σταφίδα

• Μέλι-Παστέλι-Γύρη-Πετιμέζι

• Ελληνικά Τυριά

• Χειροποίητα Ζυμαρικά

• Λαλάγγια και Τηγανίτες

• Παραδοσιακό Προζυμένιο Ψωμί

• Σύγκλινο-Λουκάνικα

2. Αναβάθμιση υπηρεσιών των επιχειρήσεων μέσω στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης & κατάρτισης– Δεξαμενή εύρεσης προσωπικού.

Ένα από τα οφέλη τα οποία επιφυλάσσει στους συμμετέχοντες η ένταξη στο ΣΕΜ -αλλά και μια από τις υποχρεώσεις που οφείλουν να ικανοποιούν- είναι η συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότητες επαγγελματικής ενημέρωσης και κατάρτισης. Για τις δράσεις αυτές, θα αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί, επιμελητήρια κ.λπ. Οι δράσεις κατάρτισης αποτελούν βασικό μοχλό για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, που βρίσκονται με αφορμή την εκπαίδευση στον ίδιο χώρο, όχι ως ανταγωνιστές, αλλά ως συμμετέχοντες σε μια κοινή πρωτοβουλία. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα μας, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία εύρεσης καταρτισμένου προσωπικού- αναζήτησης εργασίας αντιμετωπίζοντας έτσι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τις ανάγκες τους στοχευμένα ανάλογα με το τομέα εργασίας στον οποίο αναζητούν υπαλλήλους και οι υπάλληλοι να αναζητούν εργασία με βάση τα δικά τους κριτήρια όπως θέση εργασίας, περιοχή κ.α.

3. Έμφαση στη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χώρου της εστίασης και μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιμοποίηση, στην επισκευή, στην ανανέωση και στην ανακύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Οτιδήποτε προηγουμένως θεωρούνταν “απόβλητο”, μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη. Σε μια εποχή, όπου οι περισσότεροι κλάδοι στρέφονται σε αειφόρες λύσεις, είναι σημαντικό ο τομέας της εστίασης, που έχει άμεση επαφή με τον πρωτογενή και δευτερογενή, να εκκινήσει και να εκπαιδευτεί στη λογική του κινήματος μηδενικών απορριμμάτων.

Ταυτόχρονα, απαιτείται η συμμετοχή και δέσμευση πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, με τις επιχειρήσεις να έχουν τον κεντρικό ρόλο για την αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος. Με «σύμμαχο» τη μεσογειακή μας παράδοση και ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή που βασίζεται κυρίως σε φυτικά προϊόντα και τροφές που παρήχθησαν με σεβασμό προς το περιβάλλον, θωρακίζουμε τόσο την υγεία μας, όσο και την υγεία του πλανήτη.

4. ΑΜΕΑ. Πρόσβαση σε όλους. Ίσες Ευκαιρίες.

Σκοπός του ΣΕΜ είναι να δημιουργήσει μία φιλική και προσιτή επιχείρηση προς τον πελάτη με ειδικές ανάγκες. Όλοι οι χώροι εστίασης, κατά το δυνατόν, θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε άτομα μειωμένης κινητικότητας, όρασης και ακοής. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται να υπάρχει μέριμνα για την πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια (με ράμπες, κατάλληλες διαδρομές, κ.λπ.), πληροφοριακό υλικό σε γραφή Braille, κ.α.

Παράλληλα, στόχος του ΣΕΜ είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας έμφαση και σε άτομα με ειδικές ανάγκες ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα

5. Γέφυρες με οργανισμούς, φορείς – Συνέργειες για επίτευξη νέων στόχων και επίλυση προβλημάτων.

Η διασφάλιση υψηλής ετερογένειας στο ΣΕΜ επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή μεγάλου πλήθους και εύρους συμμετεχόντων. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημίων και δημόσιου τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του ΣΕΜ.

Ο ΣΕΜ αποσκοπεί στη δημιουργία μνημονίων συνεργασίας και την καθημερινή – απρόσκοπτη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια, τα Πανεπιστήμια και τους λοιπούς Φορείς – με σκοπό τόσο την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της εστίασης όσο και το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων- καινοτόμων δράσεων.

  Μέσα από τον ΣΕΜ θα σχεδιάσουμε το μέλλον της εστίασης, επικεντρώνοντας την προσοχή μας όχι μόνο στο “τώρα” αλλά και στην “επόμενη μέρα “ καθώς και το “μετέπειτα”. Όραμα μας είναι ο ΣΕΜ να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους αντίστοιχους συλλόγους του κλάδου και όχι μόνο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραντζή 6 Όροφος 2 ,Καλαμάτα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 2721.407040 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 )

EMAIL ADDRESS: info@messinia-sem.gr

Messinia Forum

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

× Install Web App
Mobile Phone
Offline - No Internet Connection