Στα πλαίσια ανάδειξης και αναβάθμισης του υποβοηθητικού ρόλου του ΣΕΜ, το ΔΣ του Συλλόγου δύναται να εγκρίνει προωθητικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν το ρόλο της εστίασης στη τοπική κοινωνία (δράσεις, εκδηλώσεις, κτλ) μέσω επιχορήγησης μέρους ή ολόκληρων αυτών.

Ο ΣΕΜ δεν εξετάζει νέα αίτηση ενίσχυσης από τα ίδια φυσικά πρόσωπα, για τον ίδιο ή διαφορετικό σκοπό, παρά μετά την πάροδο ενός πλήρους ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας τους αίτησης.
Ο ΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενισχύσεων καθώς και τις διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
Ποιός είναι ο σκοπός της διοργάνωσης και σε ποιους απευθύνεται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραντζή 6 Όροφος 2 ,Καλαμάτα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 2721.407040 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 )

EMAIL ADDRESS: info@messinia-sem.gr

Messinia Forum

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

× Install Web App
Mobile Phone
Offline - No Internet Connection