Στο πλαίσιο της πολιτικής υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη του, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για τα μέλη του Συλλόγου.

Δημιουργούμε μία λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων-επαγγελματιών οι οποίοι προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) απευθύνεται στους φορείς εκπροσώπησης των επαγγελματιών και ζητά την προσφορά προς τα μέλη του ΣΕΜ εκπτώσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του ΣΕΜ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα μέσω της φόρμας που ακολουθεί!

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο , και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές . Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του ΣΕΜ.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση στον ΣΕΜ προ 30 ημερών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο εκπτωτικό του πρόγραμμα.

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών η έκπτωση παραχωρείται επί του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Ο ΣΕΜ δεν δύναται να ελέγξει και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φερεγγυότητα των ενταγμένων φυσικών, ή νομικών προσώπων στο εκπτωτικό πρόγραμμα, ιδίως δε ουδεμία ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται εις βάρος του ΣΕΜ για τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά, ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ενταγμένων στο πρόγραμμα φυσικών προσώπων, ή νομικών προσώπων.

Έδρας
Υποκατάστημα
Σταθερό ή κινητό
Σύρτε κι αφήστε αρχεία εδώ ή Περισσότερα
Επιτρέπονται jpg,png μέχρι 1MB Μέγεθος!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φραντζή 6 Όροφος 2 ,Καλαμάτα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 2721.407040 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00 )

EMAIL ADDRESS: info@messinia-sem.gr

Messinia Forum

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

× Install Web App
Mobile Phone
Offline - No Internet Connection